1. ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   อ่านรายละเอียด   

 

 2. ใบสมัคร

 

 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 อัตรา อ่านรายละเอียด

 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 

 

5. ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 อัตรา  รายละเอียด new icon